Eva Skærbæk

Eva Skærbæk er teolog og professor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag, der hun er tilknyttet masterprogrammet i psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis. Skærbæks forskningsfelt er etikk, psykososialt arbeid, kjønn og epistemologi.

Fallback image

Utgivelser