Skage Hansen

Skage Hansen er lærer og underviser i matematikk ved Engebråten ungdomsskole i Oslo. Her har han sammen med kollega Gro Ludvigsen stått i spissen for å utvikle den såkalte Engebråtenmodellen, en måte å jobbe med matematikkfaget på som har gitt elevene svært gode resultater. Våren 2018 fikk Skage Hansen Holmboe-prisen, som gis til lærere som har utmerket seg for sitt arbeid med matematikkfaget.

Skage Hansen Høyoppløst bilde

Foto: Heidi M. Skjebstad\Utdanningsetaten

Utgivelser