Petter Skants

Petter Skants er beredskapsleder i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, der han tidligere har vært utenlandssjef.

Han har omfattende erfaring fra hjelpearbeid i utlandet og som kursleder innenfor området beredskap og psykososial oppfølging. Skants har jobbet mye med bruken av sosiale medier i krisehåndtering.

Fallback image

Utgivelser