Randi Skar

1950 -

Randi Skar har Juridisk embetseksamen fra 1982.
Hun har erfaring fra kommunal sosialtjeneste, Kirke- og undervisningsdepartementet der hun tok for seg juridiske spørsmål og regelverk knyttet til grunnskolen, Sosialdepartementet med primært barnevern, dommerfullmektig i Sorenskriverembetet for Tana og Varanger, lovarbeid for Barne- og familiedepartementet. Skar har også 20 år som fylkesnemndsleder i Oslo og Akershus.

Departementene er benevnt slik de het da hun arbeidet der.

Randi Skar Høyoppløst bilde

Foto: Forfatter

Utgivelser