Trine Skarvang

Forfatter på Service og samferdsel for videregående skole

Trine Skarvang har allsidig bakgrunn fra databransjen og administrasjon/økonomi i det private næringslivet.
Hun har vært faglærer for Økonomiske/administrative fag og Salg og service siden 1999. Hun er diplomøkonom
fra BI og har høyskolestudier innenfor ledelse, pedagogikk, IKT, innovasjon og entreprenørskap.
Hun har tidligere skrevet lærebøker til studieretningen Salg og service.

Fallback image

Utgivelser