Eli-Anne Skaug

1954 -

Skaug, Eli-Anne (f. 1954) er sykepleier med spesialutdanning i intensivsykepleie, lærerutdanning fra Universitetet i Tromsø og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Klinisk erfaring har hun vesentlig fra medisinsk avdeling, overvåking og rehabilitering. Hun har i en årrekke arbeidet med utvikling av læreplaner og er nå tilknyttet Høgskolen i Østfold.

Utgivelser