Eli-Anne Skaug

1954 -

Eli-Anne Skaug er sykepleier med spesialutdanning i intensivsykepleie, lærerutdanning fra Universitetet i Tromsø og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Klinisk erfaring har hun vesentlig fra medisinsk avdeling, overvåking og rehabilitering. Hun har i en årrekke arbeidet med utvikling av læreplaner og er nå høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Fallback image

Utgivelser