Kjell Skjærvø

Kjell Skjærvø er ombud i Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening. Han har tidligere arbeidet som rådgiver i Fellesforbundet med sosial dumping som arbeidsområde, som organisasjonsarbeider ved Fellesforbundet region Oslo og som bygningsarbeider og metallarbeider. Skjærvø har bistått østeuropeiske arbeidere i Norge i en lang rekke saker. Han har tidligere utgitt Solidaransvar (Rapport til Oslofjordkonferansen juli 2008), samt tre andre rapport til Fellesforbundet (2009-2011).

Fallback image

Utgivelser