Alexander Næss Skjønberg

Alexander Næss Skjønberg (f. 1986) har en mastergrad i rettsvitenskap fra 2010, en ph.d. i rettsvitenskap fra 2018 og arbeider som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Han har tidligere vært konstituert dommer i Arbeidsretten, stipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo og advokatfullmektig i BAHR. 

Alexander Næss Skjønberg Høyoppløst bilde

Foto: Kyrre Lien

Utgivelser