Terje Skogseth

1949 -

Terje Skogseth er ansatt ved NTNU, Faggruppe vei, transport og geomatikk. Han er sivilingeniør fra NTNU og har arbeidet både i kartkonsulentfirmaet Fjellanger Widerøe AS og i Kart- og oppmålingsavdelingen i Trondheim kommune. Skogseth har undervist i landmåling og satellittgeodesi (GNSS/GPS) ved NTNU og vært med på utviklingen i bruken av GNSS siden 1990-årene. Han har skrevet kompendier og notater i temaene landmåling, GNSS og nøyaktighetslære (matematisk statistikk) til bruk i undervisningen ved NTNU, og har også hatt ansvaret for et grunnleggende landmålingsfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Utgivelser