Anders Skogstad

Anders Skogstad er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og medlem i Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK).

Han er også spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, NPF. Skogstad har studert ledelse, psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og mobbing i en årrekke og har vært redaktør og forfatter av en rekke fagbøker og vitenskapelige artikler om disse temaene. Han har i de siste årene vært spesielt opptatt av å studere destruktive sider ved ledelse og i den forbindelse studert passiv-unngående ledelse i form av laissez-faire-ledelse. Skogstad har også lang erfaring som underviser i praksisfeltet og som rådgiver for arbeidsmiljøutvikling.

Fallback image

Utgivelser