Berit Skorstad

1962 -

Berit Skorstad (f. 1962) er sosiolog, dr.polit. og arbeider som professor i sosiologi ved Nord universitet.

Forskningsinteressene hennes er knyttet til etikk i forskning, sosialpolitikk og miljøpolitikk som hun også skrev doktorgradsavhandling om.

Fallback image

Utgivelser