Gro Skottun

Gro Skottun er en av grunnleggerne og eierne av NGI Høyskole. Hun er utdannet sosionom, gestaltterapeut, og har en MSc i gestalt psykoterapi fra England.

Hun har lang arbeidserfaring fra psykiatrien og er i dag ansatt som prorektor og førstelektor ved NGI Høyskole. Skottun har vært ansvarlig for høyskolens akkreditering av terapi- og coachstudiet og har vært med å starte Norsk Gestalttidsskrift der hun i dag er redaktør. Hun har publisert flere artikler om gestaltterapi.

Fallback image

Utgivelser