Jannike Smedsplass

Jannike Pedersen Smedsplass er utdannet førskolelærer med videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS).

Hun har også en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i spesifikke lærevansker. Smedsplass har jobbet som kontaktlærer og spesialpedagog og som veileder ved Brusetkollen skole og ressurssenter i Oslo. Hun jobber nå som spesialrådgiver i Bærum kommune, med spesielt ansvar for oppfølging av satsingsområdet relasjons- og ledelseskompetanse i bærumsskolens kvalitetsplan og oppfølging av ledere og ansatte i SFO. Smedsplass holder kurs for SFO, skole, barnehage og foreldre innenfor områdene bedre læring, mobbing og sosiale ferdigheter.

Fallback image

Utgivelser