Bjørn Smestad

Bjørn Smestad er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Smestad har et bredt interessefelt innen lærerutdanning og har blant annet forsket på matematikkhistoriens plass i matematikk-undervisning. Han har også deltatt i forskningsprosjektet hvordan studenter utvikler seg til profesjonsutøvere gjen-nom teori- og praksisstudier. Han har en rekke publikas-joner både nasjonalt og internasjonalt innen matematikk-didaktikk.

Bjørn Smestad Høyoppløst bilde

Foto:Bjørn Smestad

Utgivelser