Eivind Smith

Eivind Smith (f. 1949) ble cand.jur. i 1974 og tok den juridiske doktorgrad i 1979 på en avhandling i grenselandet mellom offentlig og privat rett (”Organisasjoner i fiskeriforvaltningen”, Oslo, 1979: Tanum Norli). I 1986 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i offentlig rett. Han er leder for Avdeling for konstitusjonell rett ved Institutt for offentlig rett, og for Forskergruppen i konstitusjonelle studier ved Det juridiske fakultet.

Fallback image

Utgivelser