Hanne Augestad Smith

Hanne Augestad Smith er utdannet Cand.Scient i Biologi ved Universitetet i Oslo med hovedfag i fysiologi og har PPU som tilleggsutdanning. Hun jobber i dag som konsulent innen legemiddelindustrien, men har tidligere erfaring som faglærer på ungdomstrinnet, oppbygging og administrering av forskerskole og rekruttering innen realfag. Hanne er forfatter av biologidelen i Nye Eureka! 8

Utgivelser