Kristin Elisabeth Søby

Kristin Elisabeth Søby (1953) er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Hun underviser i pedagogikk på førskolelærerutdanningen.

Kristin Søby har i flere år undervist i spesialpedagogikk og hatt det faglige ansvaret der. I tillegg har hun jobbet med småskolepedagogikk og hatt det faglige ansvaret på dette feltet. Hun har vært tilsatt på SePU og samarbeidet med kollegaer i forskningsarbeid knyttet til klasseledelse. Hun har praktisk erfaring fra spesialinstitusjoner, PPT, barnehage og skole. Særlige interesser er atferdsproblematikk, klasseledelse og rådgivning.

Fallback image

Utgivelser