Åsa Söderström

Åsa Söderström er lektor i pedagogikk ved avdeling for utdanningsvitenskap ved Karlstads universitet.

Hun forsker på skoleutvikling og spørsmål om skolens verdigrunnlag, for eksempel skolens arbeid mot mobbing, trakassering og diskriminering. Hun underviser også ved rektorprogrammet. 

Fallback image

Utgivelser