Leif Sørbel

1946 -

Leif Sørbel er ansatt på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, og har lang erfaring fra undervisning og forskning i naturgeografi.

Sørbel har publisert vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, særlig om hvordan isbreene utformer landskapet, og om hva som skjedde under nedsmeltingen av den siste innlandsisen over Skandinavia. Han har også deltatt i flere forskningsprosjekter på Svalbard.

Fallback image

Utgivelser