Ida Heiberg Solem

Ida Heiberg Solem er førstelektor i matematikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun er opptatt av betydningen av kommunikasjonen i matematikklasserommet knyttet til undring og resonnement, argumentasjon og begrunnelse. Solem er forfatter av Det matematiske barnet og Tall og tanke Matematikkundervisning 1. - 4.trinn, lærebøker for barnehage- og grunnskolelærerutdanning, og har publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen matematikkdidaktikk.

 

 

Fallback image

Utgivelser