May-Britt Solem

May-Britt Solem (red.) er professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun er familieterapeut, har hovedfag i sosialt arbeid og ph.d. i psykologi og er koordinator for masterstudiet i sosialt arbeid, studieretning familiebehandling. Solems nåværende forskningsprosjekt omhandler foreldres mestringspraksiser og deres sønners overganger til voksenliv, fra et livsløpsperspektiv.

Utgivelser