Solveig Botnen Eide

1956 -

Solveig Botnen Eide (f. 1956) er sosionom, dr.art. og professor i sosialt arbeids etikk ved Universitetet i Agder.

Hun har skrevet doktorgradsavhandling om barnevern og etikk, og forskningsinteressene hennes er knyttet til fenomenologisk etikk med særlig vekt på etiske utfordringer i velferdsfeltet.

Fallback image

Utgivelser