Solveig Osborg Ose

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi og arbeider som seniorforsker i SINTEF.

Hun har forsket på sykefravær og arbeidsbetingelser i mange år. De siste årene har hun særlig vært opptatt av hvordan vernet av ansatte fungerer i offentlig sektor. Hun vil videreutvikle vernetenkningen i arbeidslivet for å redusere helseproblemer som skyldes arbeid, og har tatt til orde for at HMS-innsatsen også må forebygge helseproblemer på både kort og lang sikt. Ose er aktiv i samfunnsdebatten og er en etterspurt foredragsholder.

Utgivelser