Kjetil Spangberg

Kjetil Spangberg har 23 års solid erfaring innen hele HR området med 14 års erfaring som leder på ulike nivå, både i statsforvaltningen og fra privat sektor.

Han har vært sentral i utvikling og gjennomføring av en rekke aktiviteter knyttet til lederopplæring og lederutvikling i flere virksomheter sammen med blant annet Marianne Hauan Molstad. Kjetil har høyere utdanning innen økonomi, jus, pedagogikk og ledelse, og er utdannet adjunkt med fordypning innen personalledelse, arbeidsrett og kompetanseutvikling. Han er autorisert innen relasjonsledelse og relasjonskompetanse.

Utgivelser