Ståle Einarsen

Ståle V. Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, der han leder Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK). Einarsen er særlig kjent for sin forsking om  ledelse og konflikter og om mobbing og trakassering i arbeidslivet. For dette arbeid gjennom 30 år fikk han i 2019 Psykologiforbundet sin Innovasjonspris. I 2020 ble han utnevnt til æresmedlem (Fellow) i European Academy of Occupational Health Psychology. Samme år kom han på Stanfords University sin liste over verdens 2% viktigste forskere. Ståle har parallelt med sin omfattende forskning alltid arbeidet praktisk med norske virksomheter med tanke på å utvikle gode arbeidsmiljøer med god håndtering av konflikter og samarbeidsproblemer.

Fallback image

Utgivelser