Gunnar Stålsett

1935 -

Gunnar Stålsett er en av Norges mest profilerte samfunnsaktører og en talsmann for en åpen og inkluderende kirke.

Stålsett er cand.theol. og mest kjent som biskop i Oslo i årene 1997-2005. Han har forøvrig innehatt blant annet stillingen som generalssekretær i Mellomkirkelig råd, vært statsråd i Kirke- og undervisningsdepartementet, generalsekretær i Det Norske Bibelselskap og Det Lutherske verdensforbund og medlem av Den norske Nobelkomité. Stålsett har redigert og utgitt flere bøker om kirke, misjon og internasjonale kirkelige spørsmål, i senere år bl.a. Hva er da et menenske? (2002) og Julens budskap (2003).

Fallback image

Utgivelser