Mary Ann Stamsø

Mary Ann Stamsø er samfunnsøkonom. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for økonomi og ledelsesfag. Hennes forskningsområder er knyttet til boligpolitikk, boligmarkedet, velferd og forbrukerøkonomi. Stamsø har publisert en rekke artikler og rapporter innenfor disse temaene.

Fallback image

Utgivelser