Elisabeth Gording Stang

Elisabeth Gording Stang er dr.jur fra Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Hun er førsteamanuensis ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Gording Stang underviser i menneskerettigheter, barnerett, velferdsrett og utlendingsrett med særlig vekt på mindreårige asylsøkere.

Fallback image

Utgivelser