Endre Stavang

Endre Stavang er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hans bøker og artikler dreier seg først og fremst om fast eiendoms tingsrett, miljørett og erstatningsrett.

Ved siden av forskningsopphold ved Yale Law School og University of Arizona, har han erfaring som advokat i Norsk Hydro og som konstituert dommer i Borgarting lagmannsrett.

Utgivelser