Bjørn Gunnar Steen

Bjørn Gunnar Steen underviser i kjemi ved Høgskolen i Telemark, og er leder for analyse laboratoriet ved Institutt for natur-, helse- og miljø vernfag. Han har også mange års undervisnings erfaring i kjemi, matematikk og naturfag i videre gående skole. I tillegg holder han lab-kurs for kjemilærere.

Fallback image

Utgivelser