Merete Steen

1953 -

Merete Steen (f. 1953) er spesialist i samfunnsmedisin og Master of Public Health.

Hun har arbeidet i ulike deler av primærhelsetjenesten, som høgskolelektor i sykepleierutdanningen ved VID vitenskapelig høgskole og som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn med smittevern som ett av flere arbeidsfelt. Hun er særlig interessert i evolusjonsperspektivet i mikrobiologien, normalfloraens betydning for vår helse og utvikling, forebygging av infeksjonssykdommer og smittevernberedskap. Hun er medforfatter av læreboka Økologisk helselære.

 

Utgivelser