Merete Steen

1953 -

Merete Steen (f. 1953) er seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Hun er utdannet lege og har en Master of Public Health (MPH) fra Nordiske högskolan för folkhelsovetenskap. Hennes hovedinteresser er tuberkulose, forebygging av infeksjonssykdommer og mikrobiologi i et evolusjonsperspektiv. Hun arbeider særlig med tilsyn og knyttet til smittevern i ulike deler av helsetjenesten og sitter som Helsetilsynets representant i Pandemikomiteen. Hun har lang erfaring med undervisning og annet pedagogisk arbeid i sykepleierutdanning. 

Fallback image

Utgivelser