Reiulf Steen

1933 -

Arbeiderpartipolitiker med sterke bånd til Latin-Amerika

Reiulf Steen er født i 1933 og har bakgrunn som journalist. Han har innehatt følgende framskutte posisjoner i arbeiderbevegelsen: formann i Det norske Arbeiderparti, stortingsrepresentant, samferdselsminister og handelsminister. Steen har vært Stortingets visepresident, leder for Europabevegelsen og Norsk Folkehjelp, og Norges ambassadør i Santiago. I 1986 kom hans første bok ut, med tittelen Der hjertet banker. Han har siden skrevet en rekke bøker, både med politisk og selvbiografisk innhold.

Fallback image

Utgivelser