Stein Andersson

Stein Anderssoner seksjonsleder ved Seksjon for nevrokognisjon, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet, og førsteamanuensis II ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, og leder Norsk Forum for Nevropsykiatri.

Fallback image

Utgivelser