Stein Opjordsmoen Ilner

Stein Opjordsmoen Ilner er spesialist i nevrologi og psykiatri. Han har omfattende klinisk erfaring som overlege i akuttpsykiatrien gjennom mange år, i tillegg til bred forskningserfaring. Han er professor i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og er nå også overlege ved Avdeling for forskning og fagutvikling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

Fallback image

Utgivelser