Stein Rognlien

1918 -

Stein Rognlien var ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling fra 1963 til 1988.

Han ledet arbeidet med forberedelsen av den nye kjøpsloven og deltok på Norges vegne i utarbeidelsen av FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp.

Fallback image

Utgivelser