Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen var førsteamanuensis ved Politihøgskolen, hvor han særlig arbeidet med strafferett, straffeprosess og politirett.

Han har tidligere publisert bl.a. Ro, orden og frihet – En fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste (2015), Politirett i et nøtteskall (2016, sammen med Tor-Geir Myhrer), Oppgavesamling i juridiske fag for Politihøgskolen (2016, sammen med Cathrine Thiis-Evensen), og Lovbrudd, skyld og straff – Hovedlinjer i alminnelig strafferett (2016), Innføring i straffeprosess (4. utg. 2018) og Ordensjuss (2. utg. 2019, sammen med Kai Spurkland).

Steinar Fredriksen Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Politihøgskolen

Utgivelser