Steinar Hunskår

1956 -

Steinar Hunskår (f. 1956). Dr.med., spesialist i allmennmedisin, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.

Utgivelser