Steinar Hunskår

1956 -

Steinar Hunskår har redigert boken og ledet redaksjonskomiteen.

Han er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, spesialist i allmennmedisin, allmennlege og også forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Utgivelser