Steinar Lorentzen

Steinar Lorentzen er professor emeritus i psykiatri ved Universitetet i Oslo.

Han har arbeidet som psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker, og var i mange år lærer og veileder ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi i Norge, og ved et tilsvarende utdanningsprogram i Vilnius. Lorentzen har publisert mye innenfor psykoterapi, psykodynamisk gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, og har lagt særlig vekt på gruppeprosessens og behandlingstidens betydning for terapiutfallet.

Utgivelser