Simen A. Steindal

Simen A. Steindal, (f.1979) er utdannet sykepleier, har master i sykepleievitenskap og har en doktorgrad innen palliativ omsorg ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Steindal har lang erfaring med undervisning og veiledning av sykepleiestudenter. Han arbeider nå som professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og som sykepleier ved sengepost for lindrende behandling ved Oslo Universitetssykehus. Juni 2021 begynner han i stillingen som prodekan for forskning ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.

Utgivelser