Kari Steinsvik

Kari Steinsvik har vært ansatt som førsteamanuensis ved Senter for Praktisk Kunnskap, og har profesjonsbakgrunn som psykomotorisk fysioterapeut. Hun har hovedfag i Praktisk Kunnskap ved SPK (2003), og har ph.d.-grad i Yrkeskunnande och Teknologi fra KTH, Stockholm (2008.) Hun er opptatt av kunnskapsutvikling i profesjonspraksis, og særlig av utfordringer knyttet til å artikulere yrkeserfaring i tekst.

Fallback image

Utgivelser