Odd Stemsrud

Odd Stemsrud er advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS med rådgivning i EU/EØS-rett i europeiske og nasjonale prosesser som spesialfelt.

Bistand i konkurranserett omfatter kartellsaker, misbrukssaker og fusjonskontroll i Norge og EU. Bistand i statsstøttesaker er ofte kvalitetssikring av prosjekter eller assistanse i ESA-prosesser, det vil si klage på ulovlig støtte eller klarering av støtte. Råd i «indre marked»-saker er gjerne relatert til foretak som møter urimelige offentlige restriksjoner på sin næringsutøvelse, som kan prøves nasjonalt eller hos ESA.

Forfatteren har også erfaring med påvirkningsarbeid hos EU-institusjonene i Brussel.

Odd Stemsrud Høyoppløst bilde

Rettigheter foto: Gyldendal Norsk Forlag

Utgivelser