Lennart Stenberg

1946 -

Lennart Stenberg er biolog. Han er i dag kurator for det Nordiske herbariet ved Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Stenberg har deltatt i mange nordiske floraprosjekter og har i de siste femten årene arbeidet med en landsdelsflora for Norrbotten, ett av Sveriges minst kjente landskap når det gjelder vekster. Lennart Stenberg ledet arbeidet og skrev teksten til Den nya nordiska floran (Gyldendals store nordiske flora) og dens forgjenger Den nordiska floran. Han har også skrevet Vårfloran samt mange artikler om botanikk.

Fallback image

Utgivelser