Bodil Stenseth

1955 -

Bodil Stenseth er født i 1955 i Fredrikstad. Hun er utdannet cand.philol med hovedfag i historie.

Ved siden av å være historiker og forfatter har Stenseth blant annet vært rektor ved Nansenskolen på Lillehammer. Hun har for tiden ledervervet i Sakkyndig utvalg for statens kunstnerstipend. Som kultur- og mentalitetshistoriker har hun en tverrfaglig tilnærming til fortiden. Innenfor de siste tre hundre år av vår vestlige historie har hun skrevet om svært ulike temaer, fra seksualopplysning på slutten av 1700-tallet og Birgit Prestøes liv som modell til Fridtjof Nansen og Lysakerkretsens tanker om det nasjonale. Stenseth har skrevet flere biografier. Med et stilsikkert språk og en bevisst holdning til genren anvender hun biografien på interessante og ulike måter som en velegnet litterær form til å formidle fortiden gjennom. Med biografiene om modellen Birgit Prestøe og sangerinnen Cally Monrad plasserte hun to nærmest glemte kvinner inn igjen i historien. Lysakerkretsens tanker og innflytelse formidles på en original måte gjennom en kollektivbiografi. Og i Stenseths biografi om Eilert Sundt kombineres faglig tyngde med en forbilledlig litterær stil.
Utgivelser
Eilert Sundt og det Norge han fant. Gyldendal 2000
Ekteseng og bordell. Om 1790-årenes seksualopplysning. Aschehoug 1997
Kaffe. Utgitt av norsk kaffeinformasjon 1997
En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940. Aschehoug 1993
Sangerinnen. Cally Monrads liv og kunst. Aschehoug 1990
Modellen. Aschehoug 1988
Goodbye Norge (sammen med Bjørn Sand). Cappelen 1985
Ekteseng og bordell. Om det 20. århundrets seksualopplysning er oversatt til dansk (1997).
Redaktøroppdrag
På tampen av det 20. århundre. Om ideologier, eksperter og amatører. Universitetsforlaget 1999
Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 (perioderedaktør). Universitetsforlaget 1998

Utgivelser