Stephen Dobson

Stephen Dobson er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og prof II ved Høgskolen i Lillehammer.

Han sitter i ledelse av det nasjonale kompetansemiljø i vurdering (NKV) og har publisert flere bøker om vurdering

Fallback image

Utgivelser