Stian Fagernæs

Stian Fagernæs arbeider i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Han har tidligere arbeidet i Kulturdepartementet, blant annet med høringsnotat og lovproposisjon om ny åndsverklov, og hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Fallback image

Utgivelser