Stig Mikalsen

Stig Mikalsen er cand.philol. fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring med aksjehandel fra børsene i Norge, Sverige og USA.

Fallback image

Utgivelser