Stig Torsteinson

Stig Torsteinson er psykologspesialist og arbeider ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus.

Han er distributør og kursholder for Circle of Security International. Stig Torsteinson er en mye brukt foredragsholder og veileder og har gitt ut flere bøker.

Fallback image

Utgivelser