Stig Torsteinson

Stig Torsteinson er psykologspesialist i barne - og ungdomspsykologi, fagbokforfatter og foredragsholder.

Han driver Tilknytningspsykologene, utdanningssenter og klinikk sammen med Ida Brandtzæg, der de blant annet implementerer Trygghetssirkelen og de egenutviklede Se innenfra-modellen for barnehage og skole.

Stig Torsteinson Høyoppløst bilde

Foto: Kari Margrete Sabro

Utgivelser