Tom Stiris

Tom Stiris er dr.med. Han er spesialist i barnemedisin og subspesialist i nyfødtmedisin og er i dag assisterende seksjonsoverlege ved nyfødtseksjonen på Ullevål universitetssykehus der han blant annet arbeider med skader som følge av det å bli født for tidlig.
Han er også daglig leder for BarnelegeAkutten på Nordstrand, en legevakt for barn fra 0 til 16 år.

Fallback image

Utgivelser