Oddvar Stokke

1937 -

Oddvar Stokke (f. 1937) var professor i klinisk biokjemi ved Institutt for klinisk biokjemi, Universitetet i Oslo fra 1979 til 2007, senere har han vært pensjonist. Han var avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet fra 1979 til 2004. Hovedinteressen har vært biokjemisk og genetisk diagnostikk av medfødte stoffskiftesykdommer, med oppbygging av et diagnostisk senter for Norge ved Rikshospitalet. I mange år har han vært faglig ansvarlig for læreboka ”Klinisk biokjemi og fysiologi”. I 18 år var han hovedredaktør for tidsskriftet ”Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation”. I tillegg til å være en av redaktørene for ”Undersøkelser ved sykdom” er Oddvar Stokke forfatter av kapitlene 1 ”Medisinsk biokjemiske undersøkelser” og 5 ”Genteknologiske undersøkelser”.

Fallback image

Utgivelser